Αριστοδημοκρατία | Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Σύντομη Παρουσίαση


ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Α.Φ.Μ 997195589

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

  «Δημοκρατία ἔστι τῇ ἀληθείᾳ μετ’ εὐδοξίας πλήθους ἀριστοκρατία»Η Δημοκρατία είναι αληθινά Αριστοκρατία σύμφωνα με τη ορθή εκτίμηση του πλήθους.Πλάτωνος, Μενέξενος, 238d

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις κατέκτησαν τη Δημοκρατία μετά από πολλές ζυμώσεις και αγώνες αρχικά ενάντια στην Αριστοκρατία (η εξουσία στα χέρια των ευγενών, των Αρίστων), και αργότερα ενάντια στην Ολιγαρχία (η εξουσία στα χέρια των πολύ πλούσιων, των Ολίγων).

Διαπίστωσαν στην πράξη  ότι για να εδραιώσουν τη Δημοκρατία (η εξουσία στα χέρια όλων των πολιτών, του Δήμου), έπρεπε από τη μια μεριά να  δώσουν το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πολίτες, αλλά και από την άλλη να περιορίσουν δραστικά το ποσοστό των αρχόντων, που θα αναδεικνύονταν με εκλογή. Αν δεν γίνονταν το τελευταίο,  θα μπορούσαν  οι  Ολίγοι να εξαγοράζουν με τα χρήματά τους τις ψήφους των πολλών και να εναλλάσσονται στην εξουσία μόνον οι ίδιοι, εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Γι’ αυτό, αποφάσισαν η Τύχη, δηλαδή η Κλήρωση,  να επιλέγει τους περισσότερους  άρχοντές τους.

Έτσι,  οι αρχαίες δημοκρατίες στηρίζονταν σε 3 πυλώνες:

1ος. Αυτοί που εκλέγουν (100%  των πολιτών)

2ος. Αυτοί που εκλέγονται (10% των αρχόντων)

3ος. Αυτοί που κληρώνονται (90% των αρχόντων).

Χάρις στους τρεις ανωτέρω πυλώνες δημιουργήθηκε, επιβίωσε και μεγαλούργησε η αρχαία πραγματική Δημοκρατία.

Οι σύγχρονες, όμως,  δημοκρατίες παρέβλεψαν τον 3ο πυλώνα και στηρίζονται μόνον στους δύο πρώτους:

1ος. Αυτοί που εκλέγουν (100%  των πολιτών)

2ος. Αυτοί που εκλέγονται (100% των αρχόντων).

Η ουσιώδης αυτή παράλειψη του 3ου  πυλώνα, που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες, επιτρέπει στους  Ολίγους (στους πολύ πλούσιους) να επηρεάζουν τις ψήφους των πολιτών με τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν, και να επιβάλλουν σε μέγιστο βαθμό την εκλογή αρχόντων της επιλογής τους.

Επόμενο είναι οι επιλεγμένοι άρχοντες να κυβερνούν και να ψηφίζουν νόμους, που εξυπηρετούν τους χρηματοδότες τους, δηλαδή τους Ολίγους και όχι τον Δήμο.

Και γίνεται πλέον αντιληπτό από τον καθένα ότι οι σύγχρονες  “Δημοκρατίες” αποτελούν στην πραγματικότητα συγκαλυμμένες Ολιγαρχίες.

Αυτή η στρέβλωση της Δημοκρατίας ήρθε πλέον καιρός και είναι ανάγκη να σταματήσει. Και η αλλαγή είναι εφικτή χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία και το internet.

Υπολογίζουμε ότι οι “Δημοκρατίες” θα γίνουν πραγματικές Δημοκρατίες το νωρίτερο σε 50 χρόνια από σήμερα, αλλά η αλλαγή θα καλύψει τις Δημοκρατίες όλου του κόσμου.

Και αυτή η αποκατάσταση των “Δημοκρατιών” σε πραγματικές Δημοκρατίες θα συνιστά την ειρηνική αντιμετώπιση, αλλά και την αποτελεσματική απάντηση στον τυφλό φανατισμό, στον φυλετικό και θρησκευτικό ρατσισμό, και στις διακρίσεις εις βάρος των αδυνάτων.

Όμως, η μακρά πορεία προς την πραγματική Δημοκρατία από κάπου πρέπει να αρχίσει.

Κρίναμε, λοιπόν, σωστό να ξεκινήσουμε την πορεία  από ένα μικρό μέρος της γης, τον Δήμο Σερρών, στην Ελλάδα.

 

ΟΥΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ

Στοχεύουμε να προβληματίσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στην κατεύθυνση της πραγματικής Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα να θέσουμε σε δοκιμαστική εφαρμογή από φέτος, δηλαδή από το 2015,  τον 3ο πυλώνα της αρχαίας δημοκρατίας, την ΚΛΗΡΩΣΗ των αρχόντων. Και επειδή  κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται θεσμικά από την υπάρχουσα νομοθεσία, δημιουργήσαμε την 9η Οκτωβρίου 2014 την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αριστοδημοκρατία».

Συγκεκριμένα, όλοι οι πολίτες της πόλης, οι οποίοι το επιθυμούν,  εγγράφονται ως μέλη στην «Αριστοδημοκρατία», καταβάλλοντας  μια συνδρομή 30 Ευρώ το έτος.

Ανά 250 μέλη κληρώνεται 1 (ένας), ο οποίος ονομάζεται Παράλληλος-Εικονικός σύμβουλος της πόλης των  Σερρών. Η κλήρωση γίνεται με βάση τον πρώτο λαχνό του Κρατικού λαχείου, που κληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο Παράλληλος-Εικονικός σύμβουλος έχει θητεία 1 έτος και για τις υπηρεσίες του λαμβάνει υποτροφία 6.000 Ευρώ, η οποία συγκεντρώνεται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών της εταιρείας.

Η υποτροφία χορηγείται σε 13 δόσεις, ήτοι σε 12 δόσεις των 150 Ευρώ ανά μήνα και σε 1 δόση των 4.200 Ευρώ με το πέρας του έτους.

Η απόδοση του υποτρόφου αξιολογείται μέσω internet το τελευταίο δεκαήμερο κάθε ζυγού μήνα (6 αξιολογήσεις ανά έτος) από όλα τα μέλη της εταιρείας, και από αυτή την αξιολόγηση κρίνεται η χορήγηση των δόσεων της  υποτροφίας του.

Οι άξονες αξιολόγησης είναι 5 και ο βαθμός αξιολόγησης κυμαίνεται από 0 μέχρι 100 για τον κάθε άξονα.

Αν ο υπότροφος παράλληλος εικονικός σύμβουλος πετύχει μέσο όρο στις 6 αξιολογήσεις 50% και άνω, τότε του αποδίδεται και η 13η  δόση της υποτροφίας, δηλαδή τα 4.200 Ευρώ.

Αν ο υπότροφος πετύχει μέσο όρο σε όλες τις αξιολογήσεις 49,99% και κάτω, τότε δεν του αποδίδεται η τελευταία δόση της υποτροφίας.

Αν ο υπότροφος πετύχει μέσο όρο στις 2 πρώτες αξιολογήσεις 30% και κάτω, τότε παύεται και αντικαθίσταται από τον πρώτο του επιλαχόντα κ.ο.κ.

Όλα τα ανωτέρω προβλέπονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Υποτροφίας που υπογράφει ο κάθε κληρωθείς Παράλληλος-Εικονικός σύμβουλος, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του Καταστατικού ίδρυσης της «Αριστοδημοκρατίας».

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο υπότροφος Παράλληλος-Εικονικός σύμβουλος έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, που έχει ο κάθε απλός  δημότης του Δήμου Σερρών. Δηλαδή, επιτρέπεται να παρίσταται στις δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει, ούτε να θέσει θέμα προς συζήτηση, παρά μόνον εάν έχει συγκεντρώσει 25 υπογραφές συνδημοτών, όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Βεβαίως, δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί, όμως, να παρουσιάσει τις απόψεις και τις δράσεις του στην ιστοσελίδα της  «Αριστοδημοκρατίας» aristodemocracy.gr, στο facebook, ή στο twitter, ή σε δική του ιστοσελίδα.

Δουλειά του δεν είναι να αποτελέσει ένα ακόμη άτομο που ασκεί αντιπολίτευση, αλλά να λειτουργήσει ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, που νοιάζεται για το «ευ ζην» των συνδημοτών του.

Προβληματίζεται για τις δράσεις του δήμου και των δημοτών, αλλά και προκαλεί ενέργειες για τη συλλογική «ευζωία», ενώ ζητάει βοήθεια για  όλα αυτά από συγγενείς και φίλους, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τον στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο εντελώς αβίαστα ενεργούς πολίτες.

Και, σίγουρα, όλα τα μέλη της  «Αριστοδημοκρατίας» με τις προτάσεις και την έμπρακτη συμμετοχή μας θα τον βοηθήσουμε να επιτύχει, γιατί από τη δική του αποτελεσματική δράση εξαρτάται η βελτίωση ποιότητας της καθημερινής ζωής όλων μας, τόσο των μελών, όσο και των υπόλοιπων συνδημοτών.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο θεσμός των Παράλληλων-Εικονικών συμβούλων στοχεύουμε να λειτουργήσει επιτυχώς και να συγκινήσει τους δημότες του δήμου Σερρών ήδη από φέτος.

Αυτό να βρει μιμητές και σε άλλους δήμους τόσο εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό.

Και κάποια χώρα στο μέλλον να νομοθετήσει την κλήρωση μέρους των αρχόντων της  ως θεσμό.

Ευχής έργο είναι τελικά όλες οι Δημοκρατίες του κόσμου να στηρίζονται σε τρεις πυλώνες, όπως συνέβαινε στις Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

  1. Ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα τα δικά σας ή άλλων συνδημοτών σας;

 

  1. Προσπάθησε να λύσει ή βρήκε λύσεις για αυτά τα προβλήματα;

 

  1. Κατάφερε να λυθούν αυτά τα προβλήματα;

 

  1. Νοιάστηκε να δει αν τα προβλήματα πράγματι διορθώθηκαν, και έκανε τις τελειωτικές βελτιωτικές ενέργειες;

 

  1. Επινόησε και σας ενέπνευσε να υλοποιήσετε σχέδια ή δράσεις, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας ως δημοτών του δήμου Σερρών;

 

Όλες οι ερωτήσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε,  έχουν βαθμίδες αξιολόγησης από 0 μέχρι 100.