Αριστοδημοκρατία | Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Κατηγορία Αρχεία: Μενέξενος


Αριστοδημοκρατία

platon_head

«Δημοκρατία ἔστι τῇ ἀληθείᾳ μετ’ εὐδοξίας πλήθους ἀριστοκρατία»

Η Δημοκρατία είναι αληθινά Αριστοκρατία σύμφωνα με τη ορθή εκτίμηση του πλήθους.

Πλάτωνος, Μενέξενος, 238d